Jämställdhetsminister Maria Arnholm på besök på NCK

2013-06-05

Tisdagen 4 juni besökte jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP) Nationellt centrum för kvinnofrid för att informera sig om verksamheten.

Gun Heimer tillsammans med ministern Maria Arnholm.
Gun Heimer tillsammans med
ministern Maria Arnholm.

Riksdagsledamoten Ismail Kamil (FP) och Anna Mankell (FP), ordförande för utskottet för demokrati, jämställdhet och integration i Landstinget i Uppsala län, deltog också i mötet.

NCK:s chef, professor Gun Heimer, inledde med att beskriva NCK:s verksamhet och roll som nationellt kunskapscentrum och regeringens expertcentrum i frågor som rör mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Hon pratade även om NCK:s regeringsuppdrag, utbildningsverksamhet och olika forskningsprojekt.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01