Polens jämställdhetsminister på besök

2013-04-26

Fredag 26 april besökte Polens jämställdhetsminister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz Nationellt centrum för kvinnofrid.

Besök från Polen.Polens jämställdhetsminister Agnieszka Kozlows-Rajewicz besökte NCK.Besöket var ett led i en tvådagarsresa till Sverige för att träffa jämställdhetsminister Maria Arnholm, och för att studera Sveriges jämställdhetslagstiftning och regeringens arbete med mäns våld mot kvinnor.

Presenterade handlingsprogram

I Polen pågår förberedelser för att ratificera Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet. Under eftermiddagen i Uppsala presenterades bland annat det nationella handlingsprogrammet för hälso- och sjukvårdens omhändertagande efter sexualbrott och erfarenheterna från arbetet med stödtelefonen Kvinnofridslinjen. 

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01