NCK ger universitetskurs för poliser om människohandel

2013-05-06

I vår har NCK för första gången gett universitetskursen ”Människohandel – kurs för Polisen” (4,5 hp, halvfart). Syftet är att fler människohandelsbrott ska kunna förebyggas, upptäckas, utredas och leda till lagföring.

– Det är bra att få vetenskapliga rön och professionella insikter. Vi behöver kunskap om den här typen av problematik, för att kunna lära varandra inom yrkeskåren, säger Ann Martin, inspektör vid människohandelssektionen vid Stockholmspolisen.

Deltagare i kursen om människohandel för polisen.
Deltagare i kursen om människo-
handel för polisen.

Kursen arrangeras av NCK på uppdrag av Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet. Beställare är Rikspolisstyrelsen. Det är en fem veckor lång så kallad när- och distansutbildning, med träffar vid kursens start och avslutning. Målgruppen är förundersökningsledare och personal som är aktiva inom utredning, spaning eller kriminalunderrättelsetjänst och som antas behöva fördjupad kompetens i ämnet.  

Ny lagstiftning

Vid träffarna i mars och april kom kursdeltagare från polismyndigheter i hela landet, för att lära sig mer om rättstillämpningen som rör människohandel. Utöver detta ska kursen ge en förbättrad förståelse för brottsoffrens situation och en ökad medvetenhet kring människohandelsproblematiken.

Kursledare är Jonas Trolle, kriminalkommissarie vid Polismyndigheten i Stockholms län och Chrystal Kunosson, utbildare på NCK. Lagstiftningen om människohandel är relativt ny i Sverige och det har visat sig vara svårt att få till fällande domar. Därför är det viktigt att polisen har förståelse för vilken bevisning som behövs för att få någon fälld, menar Chrystal Kunosson.

Petra Dahlgren, redaktör för NCK:s kunskapsbank, föreläste om hur journalister arbetar.

– Det har varit bra och informativt. Jag har definitivt nytta av den information som givits, säger Fredrik Röiseth, inspektör vid länskriminalen i Malmö.


”Vi tänker rätt”

Utöver föreläsningarna har kursen innehållit grupparbeten.

– Det är jättenyttigt att diskutera med andra kollegor och ventilera olika vägar för att nå framgång i de här utredningarna, säger Fredrik Röiseth.

Han har precis som Ann Martin, inspektör vid Stockholmspolisen, jobbat med de här frågorna i flera år.

– Jag har aldrig gått någon utbildning. Vi har fått lära oss den hårda vägen, genom egna misstag och lärdomar. Det jag lärt mig här är att vi tänker rätt, säger Ann Martin.

Fredrik Röiseth drar liknande slutsatser av intrycken under kursen.

– Det den här utbildningen gör är att engagemanget ökar, så man kan påverka cheferna.

Han menar att det är viktigt med ökad kunskap om människohandel i poliskåren.

– Har man inte på sig de här glasögonen ser man inte problematiken. 

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01