Gun Heimer medverkade vid Brottsofferveckan

2013-02-19

NCK:s föreståndare professor Gun Heimer medverkade tisdag 19 februari vid seminariet ”Brott i nära relation – ett olösligt problem?” på Brygghuset i Stockholm. 

Seminariet var en del av Brottsofferveckan, som arrangeras av Stiftelsen Tryggare Sverige i anslutning till internationella brottsofferdagen 22 februari.

Även riksdagsledamöterna Caroline Szyber (KD) och Elin Lundgren (S), samt Peter Strandell, personsäkerhetsexpert på Stiftelsen Tryggare Sverige, medverkade under seminariet.

Seminariet inleddes med en presentation av den rapport om dödligt våld mot kvinnor som Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram. Rapporten lyfter 20 fall av dödligt våld mot kvinnor perioden 2010-2011.

Behovet av ökad samverkan mellan inblandade aktörer lyftes av samtliga seminariedeltagare, liksom vikten av ett korrekt bemötande och tillräcklig kunskap hos de yrkesgrupper som möter våldsutsatta kvinnor.

– Utan kunskap kan vi inte förändra attityder, sade Gun Heimer, professor och chef för Nationellt centrum för kvinnofrid.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01