Nytt uppdrag att utbilda universitetslärare

2018-04-02

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare vid universitet och högskolor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppdraget (S2018/01831/JÄM) ska genomföras i samverkan med NCK och slutredovisas i mars 2020. 

Insatsen ska rikta sig till lärare och andra utbildningsansvariga vid statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda vissa examina. Även frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning, våld mot barn samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt hbtq-personers utsatthet för våld i nära relationer ska ingå.

– Det här är ett mycket angeläget uppdrag som vi ser fram emot att börja arbeta med tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten. NCK har lång erfarenhet av universitetsutbildning om mäns våld mot kvinnor och har byggt upp en omfattande kunskap när det gäller de pedagogiska utmaningar som detta innebär, säger Gun Heimer, professor och chef för NCK.

Bakgrunden är regeringens beslut om att ändra i högskoleförordningen (1993:100) så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska införas i examensbeskrivningarna för ett antal utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn. Det handlar om utbildningar till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. De nya examensbeskrivningarna träder i kraft första juli i år.

Kunskap obligatorisk

– Vi är väldigt glada över den här förändringen. Att det ska bli obligatoriskt med kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer redan under grundutbildningarna för relevanta yrkesgrupper är något vi på NCK har kämpat för i många år. Utbildning är en förutsättning för förändring och vi behöver nå ut till alla de olika yrkeskategorier som möter brottsoffren i sitt dagliga arbete, säger professor Gun Heimer, chef för NCK.

Universitetskanslerämbetet konstaterade i en rapport 2015 att undervisningen om mäns våld mot kvinnor och våld mot barn behöver utvecklas för de studenter som kan komma att möta våldsutsatta personer i sina kommande yrken. NCK har också gjort tre kartläggningar om tillgången till utbildning inom området år 2008, 2010 och 2012. Även dessa pekade på att det ofta saknades undervisning om mäns våld mot kvinnor på relevanta utbildningar vid universitet och högskolor.

Läs uppdraget i sin helhet (S2018/01831/JÄM delvis)
Läs pressmeddelande på regeringens webbplats

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07