Nya upplagan av NCK:s lärobok klar

2019-06-18

NCK:s tvärprofessionella lärobok ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar” har reviderats på nytt och finns nu i en fjärde upplaga. 

NCK:s lärobok Våldsutsatt kvinnor - samhällets ansvar som har ett grönt omslag.

Läroboken, som gavs ut första gången 2003, har nu kommit ut i en fjärde upplaga. Samtliga kapitel i boken är reviderade och uppdaterade med de senaste forskningsrönen och lagändringarna på området, bland annat med den nya sexualbrottslagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2018. 

Det är en tvärvetenskaplig antologi som ger grundläggande kunskap om våld mot kvinnor, beskriver berörda myndigheters ansvar, ideella organisationers arbete och mediebilden av våld mot kvinnor. Kapitelförfattarna är experter inom sina respektive områden. 

– Läroboken är en viktig del av NCK:s uppdrag att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor. Det är ett pedagogiskt material som både kan höja kompetensnivån för de blivande yrkesverksamma och för de som redan är yrkesverksamma, säger Gun Heimer, professor och chef för NCK.

Efter en ändring i högskoleförordningen är det numera krav på att kunskap om våld ska ingå på en rad grundutbildningar. Studenter på åtta program måste ha kunskap om mäns våld mot kvinnor för att få examen. De program som berörs är de som utbildar studenter till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom, tandhygienist samt tandläkare.

Boken ges ut av Studentlitteratur och redaktörer är Gun Heimer, Annika Björck, Ulla Albért och Ylva Haraldsdotter från NCK. Boken vänder sig till studenter, yrkesverksamma och ideellt engagerade. Läroboken används som kurslitteratur på NCK:s universitetskurser samt på kurser vid andra lärosäten.

Förlaget Studentlitteraturs beställningssida för NCK:s lärobok Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar.

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2023-07-10