Stor efterfrågan på Kvinnofridslinjens material

2020-12-17

Allt fler känner till Kvinnofridslinjen och allt fler beställer informationsmaterial till sina verksamheter. Inför FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor har efterfrågan varit särskilt stor.

Under våren 2020 genomfördes en nationell kännedomsmätning som visade att 54 procent av de tillfrågade kvinnorna känner till Kvinnofridslinjen, vilket är en ökning med 12 procentenheter jämfört med senaste mätningen för två år sedan. Det har märkts genom fler samtal till stödtelefonen men även genom ett ökat tryck på beställningar av informationsmaterial om Kvinnofridslinjen.

Det material som går åt mest är affischer och informationskort som finns på 30 olika språk och punktskrift. Bland de verksamheter som beställer finns kommuner, hälso- och sjukvård, hyresvärdar och skolor.

– Kvinnofridslinjens nummer syns i väntrum, trappuppgångar, bibliotek, och apotek, säger Johanna Nivala, projektkoordinator på NCK, som administrerar packningen av material.

Flera myndigheter finns även bland beställarna, bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter. Under hösten har Migrationsverket gjort en stor beställning av affischer och informationskort som kommer att placeras ut på samtliga servicecenter, boenden och förvar.

Vi märker av att viljan är stor hos myndigheter och andra aktörer att samverka och göra sin del, särskilt nu under pandemin när många våldsutsatta kan ha svårt att söka hjälp, säger Åsa Witkowski, chef för patientverksamheten på NCK.

Inför FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor 25 november, som inleder kampanjperioden "16 days against gender-based violence" över hela världen har packningen gått på högvarv, berättar Johanna Nivala:

– Det har varit ett ökat tryck och det har särskilt varit olika verksamheter inom hälso- och sjukvården som har beställt material inför ”Vårdens vecka mot våld” som genomförs inom flera regioner runt om i landet.

Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen 

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2023-07-10