Samtal till Kvinnofridslinjen ökar för fjärde året i rad

2021-01-12

Under 2020 har den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid, besvarat 46 723 samtal. Det är en ökning på drygt tio procent jämfört med 2019.
– Det är en fortsatt trend som vi sett sedan 2017, säger verksamhetschef Åsa Witkowski.

I snitt har Kvinnofridslinjen besvarat 128 samtal per dygn under 2020 jämfört med 116 samtal per dygn under 2019. Sedan 2017 har antalet besvarade samtal ökat med 56 procent. Förra årets ökning syntes tydligt redan i januari som var den månad då flest samtal besvarades. En orsak till trenden tros vara en kombination av att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation uppmärksammas mer i samhället och att allt fler känner till Kvinnofridslinjen.

– Våldet uppmärksammas i medierna och insatser görs av myndigheter och av andra aktörer. Det gör att fler vågar berätta om sina upplevelser. Vår förhoppning är att ökningen av samtal betyder att mörkertalet minskar och att fler vågar söka hjälp, säger Åsa Witkowski. 

Vid coronapandemins början förberedde sig NCK på att samtalen till Kvinnofridslinjen kunde komma att öka på grund av ökad utsatthet, men det fanns även en medvetenhet om att de skulle kunna minska på grund av ökad kontroll. Än så länge har ingen förändring i samtalen kunna sättas i samband med pandemin.

Vi vet att isolering leder till ökad våldsutsatthet samtidigt som det är svårare att söka hjälp när förövarens kontroll ökar, därför var det svårt att förutse hur det skulle bli, säger Åsa Witkowski.

Just på grund av att det kan vara svårare att söka hjälp har det under pandemin varit viktigare än någonsin att olika samhällsaktörer gör sin del genom att ställa frågor om våld och informera om vilken hjälp som finns att få. NCK har under hösten haft ett ökat tryck på beställningar av informationsmaterial om Kvinnofridslinjen.

Våra kännedomsmätningar har även visat att många får information om stödtelefonen via sin arbetsgivare. På NCK har vi märkt av att fler arbetsgivare har en medvetenhet kring våldsutsatthet, särskilt nu under pandemin då hemarbete kan innebära ökad utsatthet för den som lever med en våldsam partner, säger Åsa Witkowski.

Nationellt centrum för kvinnofrid har fortsatt beredskap för att antalet samtal till Kvinnofridslinjen kan komma att öka i samband med pandemin. Tidigare erfarenheter visar att många våldsutsatta söker hjälp efter perioder då man varit hänvisad till hemmet.

Kvinnofridlinjens webbplats
Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen 

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01