Lärarhandledning för att diskutera samtycke och övergrepp

2021-04-28

Nationellt centrum för kvinnofrid lanserar nu en handledning för gymnasielärare till serienovellerna ”Första helgen i juni” och ”Världens sämsta sommar”. Syftet är att de ska kunna användas för att diskutera samtycke och övergrepp.

Serienovellerna, som publicerades första gången 2009 och 2010, finns både på svenska och engelska och har tagits fram av NCK i samarbete med författaren och illustratören Matilda Ruta. De handlar om Sara som utsätts för ett sexuellt övergrepp av en kille hon känner. Novellerna används av skolor, tjejjourer och ungdomsmottagningar för att ta upp hur svårt det kan vara att veta var gränserna går och att förövaren ofta är någon man känner. 2018 uppdaterades de med fakta om nya samtyckeslagen.

Karin Sandell.
Karin Sandell. 

– Novellerna har fått stor spridning och används bland annat i undervisningen på gymnasiet, gymnasiesärskolan och i SFI-undervisning. Lärare är en viktig grupp att nå eftersom de når så många och kan bidra till förändring, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

I november 2020 fick NCK ett regeringsuppdrag att ta fram en lärarhandledning till böckerna, något som har varit efterfrågat av många.  Arbetet inleddes med en enkätundersökning och intervjuer med gymnasielärare. Ett tydligt önskemål var att den skulle innehålla såväl diskussionsfrågor som fakta kring sexuella övergrepp och samtyckeslagen.

Åsa Witkowski.
Åsa Witkowski. 

– Som lärare kan du ha både brottsoffer och förövare i klassrummet. Det är viktigt att ha ett stöd för samtalet i klassen men också att man får en vägledning för vidare hjälp om någon har utsatts för ett övergrepp, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef för kvinnofridsenheten på NCK.

Med böckernas berättelser som utgångspunkt kan eleverna fördjupa sig i frågor som rör sexualitet, samtycke och relationer kopplat till samtyckeslagstiftningen. ­Det är meningen att handledningen ska underlätta för lärare att undervisa om sex, samtycke och rätten till den egna kroppen.

– Den är utformad så att den ska kunna användas i olika ämnen och kurser och för olika kursmål. Serienovellerna kan också vara en del i arbetet med skolans värdegrund, säger Karin Sandell.

Handledningen finns att ladda ner på NCK:s webb och från mitten av maj kommer man även kunna beställa den. Under 2021 kommer även tillgänglighetsanpassade versioner av de båda novellerna att komma ut.

Läs mer och ladda ned lärarhandledningen

Beställ serienovellerna

Intervju med Rose-Marie Berglund som använder serienovellerna i gymnasiesärskolan

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01