Bok om NCK:s 25-åriga arbete för kvinnofrid

2021-04-29

25 års arbete för kvinnofrid, från 1990-talet då mäns våld mot kvinnor började synliggöras allt mer och fram till i dag, summeras i boken ”Kunskap en nyckel till förändring – NCK:s arbete för kvinnofrid”.

Omslaget till boken, omslaget är svart med titeln i vitt.Boken publicerades i samband med att professor Gun Heimer avtackades som föreståndare i december 2020. Den skildrar verksamhetens utveckling från starten av föregångaren Rikskvinnocentrum vid Akademiska sjukhuset 1994.

Eva Åkesson, tidigare rektor för Uppsala universitet, skriver i sitt förord att arbetet har förts målmedvetet, strukturerat och konsekvent och fått stort genomslag. Hon menar att det har varit av stor vikt för att göra verksamheten känd för de kvinnor som behövt hjälp men också för alla som behöver kunskapen i sitt arbete.

NCK drivit utvecklingen 

Våld mot kvinnor ses inte längre som en kvinnofråga, utan en samhällsfråga att ta på största allvar. I den processen har NCK och Gun Heimer haft en viktig roll. Även om hon själv helst framhåller sina medarbetare och det viktiga samarbetet mellan enheterna.

– Alla är experter på NCK. Alla har spjutspetskompetens på sina respektive områden. Det ger ett starkt lag, säger Gun Heimer i boken.

Boken är skriven av Anna Ehn.

Kunskap en nyckel till förändring – NCK:s arbete för kvinnofrid (pdf, 2020)

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01