Regeringen presenterar åtgärdsprogram för att bekämpa våld

2021-06-16

Den 16 juni presenterade regeringen ett åtgärdsprogram med 40 punkter för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. En av punkterna är att se över behoven av ökade medel till NCK och driften av Kvinnofridslinjen.

Åtgärdsprogrammet, som är ett led i arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, presenterades under en pressträff av jämställdhetsminister Märta Stenevi, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg. De 40 punkterna innehöll bland annat satsningar för preventiva åtgärder, förstärkt arbete inom socialtjänsten inom mäns våld mot kvinnor, förbättrad vård för våldsutsatta och skärpta straff.

– Hela satsningen är bred från det förebyggande arbetet och åtgärder för att ge våldsutsatta hjälp till mer effektiv brottsbekämpning. Det är ett nödvändigt angreppssätt för att nå framgång i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, säger Agneta Skoog Svanberg, tf. föreståndare på NCK.

Hon tycker också att det är värdefullt att regeringen betonar behovet av långsiktighet och uthållighet och lyfter fram vikten av kunskap som bygger på forskning.  En av punkterna är att se över behoven av ökade medel till NCK och driften av den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Samtalen till Kvinnofridslinjen har ökat fyra år i rad. Under pandemin har samtalen dessutom vittnat om en stor utsatthet och ökad ensamhet.

– Det kommer att finnas ett uppdämt behov av stöd och hjälp efter pandemin och NCK är beredda på att samtalen kan komma att öka ytterligare. Vi märker i samtalen att väldigt många har haft en svår situation under isoleringen, säger Agneta Skoog Svanberg.

Hela regeringens åtgärdspaket i NCK:s kunskapsbank (LÄNK)

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2022-03-01