Webbkursen om våld presenterades på europeisk konferens

2021-09-09

Nationellt centrum för kvinnofrid medverkade i den europeiska konferensen ”Fourth European Conference on Domestic Violence” 13–15 september för att presentera fem års erfarenheter av att utbilda om mäns våld mot kvinnor genom webbkursen om våld.

Konferensen som samlade forskare och yrkesverksamma arrangeras i år av University of Ljubljana och hölls på grund av pandemin digitalt. Från NCK medverkade Karin Sandell, informationschef och Annika Engström, projektledare.

Webbkursen om våld som utvecklades av NCK i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna lanserades hösten 2016 och har sedan dess nått över 90 000 användare.

Kursen ger en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den är kostnadsfri och öppen för alla, vilket är något som har väckt intresse vid tidigare internationella presentationer av kursen.

– Vi har fått frågor om urvalet av innehåll, och hur det är möjligt att göra en så bred kurs som samtidigt har relevant material för så många olika yrkesgrupper. säger Annika Engström.

Hälften av användarna arbetar inom socialtjänsten och den näst största användargruppen kommer från hälso- och sjukvården. Under de senaste två åren har även gruppen studenter som använder kursen ökat stort.

– Att kursen har nått så många och fortsätter att öka i spridning efter fem år visar att det var klokt att satsa på en grundläggande kurs med ett innehåll som alla som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete behöver. Att den är tvärprofessionell ökar också förståelsen för olika aktörers uppdrag och kan underlätta samverkan, säger Karin Sandell.

Hon lyfter fram samarbetet med Socialstyrelsen och länsstyrelserna som en viktig framgångsfaktor, och även att det redan från början fanns en gemensam plan för hur den skulle kunna spridas och användas långsiktigt.

Under de fem år som webbkursen funnits har den ständigt utvecklats och uppdaterats, och senare i september publiceras kursen i en engelsk version. Under hösten planeras även en seminarieserie med olika teman i anslutning till webbkursen och exempel på hur den har använts för att öka kunskapen om våld i kommuner och regioner på olika håll i landet.

– Tanken är att det ska kunna inspirera andra till hur man på olika sätt kan använda sig av kursen i sin verksamhet för att öka kunskapen och förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor, säger Annika Engström.

NCK:s webbsida om Webbkurs om våld med mer information om kursen
Direkt till Webbkurs om våld

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07