100 000 har utbildats om våld i nära relationer

2021-11-22

100 000 personer har nu gått ”Webbkurs om våld”, en kurs som är öppen för alla och som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Allt fler arbetsgivare har gjort utbildningen obligatorisk för sina medarbetare.

Webbkursen, som lanserades 2016, har utvecklats av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet tillsammans med länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Den vänder sig till medarbetare inom myndigheter, hälso- och sjukvård, tandvård, rättsväsende, skola samt verksamma inom ideell sektor som möter våldsutsatta i sitt arbete. Många studenter går också kursen efter att kunskap om våld blivit obligatoriskt på en rad högskole- och universitetsprogram.

– Kunskap om våld är viktigt för att kunna ge utsatta ett bra bemötande, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället. Det är glädjande att efterfrågan på kunskap är hög eftersom att det ökar samhällets möjligheter att ge ett adekvat stöd till våldsutsatta, säger Annika Engström, projektledare på NCK.

Ökning under pandemin

Under 2020 ökade antalet nya användare av webbkursen om våld med 78 procent jämfört med 2019. En anledning tros vara att efterfrågan på digital utbildning ökat under pandemin.

– Under pandemin och med den isolering som följde uppmärksammades utsatthet för våld på flera olika sätt. Det gjorde också att yrkesverksamma såg ett behov av mer kunskap, säger Annika Engström.

Allt fler har även beslutat att göra utbildningen obligatorisk för anställda.

– Kursen är enkel att använda och väldigt uppskattad. Vi ser att den används i kunskapslyft över hela landet och inom olika typer av verksamheter, säger Annika Engström.

Utbildningssatsningar

Ett exempel är Folktandvården i Region Uppsala där samtliga medarbetare, totalt 600 personer, har gått webbkursen som en del i regionens nollvision för våld i nära relation.

– Att ha kunskap är centralt för att kunna ställa frågor om våld. De anställda blir trygga i att fråga när de har tränat på att ställa frågorna, vet hur de ska hantera svaret och har kännedom om vart patienter kan hänvisas, säger Kristin Markman, samordnare munhälsa vid Hälsa, kvalitet och utvecklingsavdelningen på Folktandvårdens ledningskontor.

I Emmaboda kommun utbildas alla förtroendevalda om utsatthet för våld med hjälp av webbkursen. Alla 900 kommunanställda ska även gå kursen under den pågående kampanjen ”#Deträckernu!!” som är kommunens initiativ för arbetet mot våld.

– Jag och kanslichefen frågade oss vad vi i vår kommun kunde göra för att hjälpa dem som är utsatta för våld och hur vi kan förebygga våldet. Vi tog också fram fakta om hur utsattheten ser ut hos oss. När man tittar på statistiken och får veta hur många som är utsatta för våld blir det så påtagligt, säger Louise Sandqvist, folkhälsosamordnare på kommunledningskontorets kansliavdelning.

Från denna vecka finns även en engelsk version av kursen tillgänglig.

Reportage om Folktandvårdens utbildningssatsning
Reportage om Emmaboda kommuns utbildningssatsning
NCK:s informationssida om webbkursen 

Fakta

  • Webbkurs om våld lanserades hösten 2016. Den utvecklades av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, länsstyrelserna och Socialstyrelsen för att höja kunskapsnivån brett i hela landet. 
  • Alla kan gå kursen. Den är kostnadsfri och tar max tre timmar att genomföra. 
  • De största användargrupperna är personal inom socialtjänsten (36 procent) och personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården (20 procent). 13 procent är studenter.
  • I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar.
  • Sedan 2016 har över 100 000 personer registrerat sig på kursen. I år har hittills över 24 000 personer startat ett konto. 

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2023-02-21