Rekordmånga vill sprida Kvinnofridslinjens material

2021-12-14

Över 20 000 informationskort om Kvinnofridslinjen skickades ut till verksamheter runt om i landet under november i år. Aldrig tidigare har så många beställningar gjorts under en månad.

Antalet beställningar av informationsmaterial om Kvinnofridslinjen har ökat under de senaste åren. Under november månad brukar efterfrågan vara extra stor inför FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor 25 november och den efterföljande kampanjperioden som avslutas 10 november, FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter. Årets novemberbeställningar slog dock alla rekord. De ökade med 22 procent jämfört med 2020.

– Vi har märkt år från år att allt fler uppmärksammar den 25 november i sina verksamheter och det är en glädjande utveckling, säger Karin Sandell, informationschef på NCK.

Det material som går åt mest är affischer och informationskort som finns på 32 olika språk och punktskrift. 20 300 informationskort skickades ut till olika verksamheter i landet under november – till kommuner, hälso- och sjukvård, tandvård, hyresvärdar och skolor. Även flera nationella myndigheter finns bland beställarna, bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

– Våra mätningar har visat att det är just genom det här informationsmaterialet som de flesta får kännedom om Kvinnofridslinjen. Därför är det extra viktigt att så många beställer affischer och informationskort och hjälper oss att sprida numret. Stödtelefonen måste vara känd för att komma till nytta, säger Karin Sandell.

Beställ informationsmaterial om Kvinnofridslinjen 

Nyheter från NCK

Senast uppdaterad: 2024-03-07