Det här är Nationellt centrum för kvinnofrid

Exteriör av huset på Akademiska sjukhusets område där NCK har sina lokaler.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. 

För att genomföra uppdragen arbetar NCK med utbildning av yrkesverksamma och studenter, metodutveckling för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor samt med information, forskning och kunskapssammanställning. NCK driver sedan 2007 den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 samt sedan 1994 Sveriges första specialistmottagning för kvinnor som utsatts för våld – kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Organisation

Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala är uppdelat i en universitetsdel inriktad på forskning, utbildning och information samt en klinisk del med praktiskt inriktad verksamhet. Centrumet leds av en föreståndare. Här arbetar ett 50-tal personer med en rad olika professioner.

NCK:s universitetsdel sorterar under Uppsala universitet och är del av institutionen för kvinnors och barns hälsa. Den kliniska delen vid NCK, patientverksamheten, har Region Uppsala som huvudman och är placerad direkt under sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset. I NCK:s kliniska del, kvinnofridsenheten, ingår kvinnofridsmottagningen och stödtelefonen Kvinnofridslinjen. 
Akademiska sjukhusets webbsida om kvinnofridsmottagningen
Kvinnofridslinjen.se

Under 2023 driver NCK även Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner som ett pilotprojekt på uppdrag av regeringen. 
Stödlinjenförmän.se
Stödlinjenförtranspersoner.se

Arbetsutskottet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci har under hösten 2023 utsett en centrumstyrelse vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Centrumstyrelsen är beslutande organ för hela Nationellt centrum för kvinnofrid. 
Kontaktuppgifter och information om centrumstyrelsen

Medarbetarna vid NCK är sjuksköterskor, socionomer, läkare och psykologer, adjunkter och utbildare, kommunikatörer, administratörer, projektledare, utredare, forskare och experter. Hela verksamheten är samlad i gemensamma lokaler på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kontakta NCK

Föreståndare: Anita Hussénius, 073-469 73 03
Kansliet: 018-611 27 93, 073-469 73 02
Uppdragskoordinator: Viktoria Ahlgren, 070-425 02 67
Kurs- och utbildningsadministratör: Katarina Andersson, 073-469 79 09
Kurs- och utbildningsadministratör: Camilla Bergström, 073-469 72 62
camilla.bergstrom@uu.se

E-postadresser till NCK:s anställda skrivs enligt principen fornamn.efternamn@nck.uu.se

Centrumstyrelse

All personal vid NCK

Senast uppdaterad: 2024-01-17