Det här är Nationellt centrum för kvinnofrid

Exteriör av huset på Akademiska sjukhusets område där NCK har sina lokaler.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK har även regeringens uppdrag att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. 

För att genomföra uppdragen arbetar NCK med utbildning av yrkesverksamma och studenter, metodutveckling för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor samt med information, forskning och kunskapssammanställning. NCK driver sedan 2007 den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 samt sedan 1994 Sveriges första specialistmottagning för kvinnor som utsatts för våld – kvinnofridsmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Organisation

Nationellt centrum för kvinnofrid i Uppsala är uppdelat i en universitetsdel inriktad på forskning, utbildning och information samt en klinisk del med praktiskt inriktad verksamhet. Här arbetar ett 50-tal personer med en rad olika professioner.

Organisationsskiss över NCK:s olika delar.

NCK:s universitetsdel sorterar under Uppsala universitet. Enheten leds av en föreståndare. Vid NCK:s universitetsdel finns utbildningsenheten, enheten för kunskapssammanställning och analys av forskningsbehov (KAF), informationsenheten och NCK:s kunskapsbank.

Patientverksamheten vid NCK har Region Uppsala som huvudman och är placerad direkt under sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset. I NCK:s kliniska del, kvinnofridsenheten, ingår Kvinnofridsmottagningen och stödtelefonen Kvinnofridslinjen. 
Akademiska sjukhusets webbsida om kvinnofridsmottagningen
Kvinnofridslinjens egen webbplats

Medarbetarna vid NCK är adjunkter och utbildare, kommunikatörer, administratörer, projektledare, utredare, forskare, experter, läkare, sjuksköterskor och socionomer. Hela verksamheten är samlad i gemensamma lokaler på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Kontakta NCK

Föreståndare: Anita Hussénius, 073-469 73 03
Administratör: Marie Lindström, 018-611 27 93
Kursadministratör (vik.): Oskar Svärd, 018-611 98 66 

E-postadresser till NCK:s anställda skrivs enligt principen fornamn.efternamn@nck.uu.se

All personal vid NCK

Senast uppdaterad: 2022-08-22