Centrumstyrelse

Arbetsutskottet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci har i augusti 2023 utsett följande centrumstyrelse vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Centrumstyrelsen är beslutande organ för hela Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Ordförande

Ordinarie ledamöter

Studentrepresentant

Adjungerade ledamöter

Information om val och mandatperiod

Mandatperiod för centrumstyrelsens ordförande och ordinarie ledamöter gäller från och med 2023-09-01 till och med 2026-08-31. Beslut om ordförande och ordinarie ledamöter tas av arbetsutskottet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Föreståndaren för NCK är adjungerad till styrelsen och föredragande.

Mandatperioden för centrumstyrelsens studentrepresentant är 1 år och gäller från och med 2023-09-01 till och med 2024-09-01. Val av studentrepresentant ska ske inför varje läsår. Studentkårerna och studenterna ansvarar för att utse sina representanter utifrån sina regelverk. 

Senast uppdaterad: 2024-02-13