Centrumstyrelse

Arbetsutskottet vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci har i augusti 2023 utsett följande centrumstyrelse vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Centrumstyrelsen är beslutande organ för hela Nationellt centrum för kvinnofrid. 

Ordförande

Ordinarie ledamöter

 • Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
 • Mathias Hallberg, dekan, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
 • Vivianne Macdisi, regionråd (S)
 • Lina Nordquist, riksdagsledamot (L)
 • Fredrik Selin, jurist vid enheten för brottsofferfonden och kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
 • Siv-Britt Björktomta, intitutionen för socialt arbete, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
 • Torbjörn Gustafsson Chorell, professor vid institutionen för idé och lärdomshistoria, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Studentrepresentant

 • Linnéa Rydén, vice ordförande för Uppsala studentkår

Adjungerande ledamöter

 • Anita Hussénius, föreståndare vid Nationellt centrum för kvinnofrid
 • Sjukhus-direktören för Akademiska sjukhuset
 • Prefekt för Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Information om val och mandatperiod

Mandatperiod för centrumstyrelsens ordförande och ordinarie ledamöter gäller från och med 2023-09-01 till och med 2026-08-31. Beslut om ordförande och ordinarie ledamöter tas av arbetsutskottet vid Vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Föreståndaren för NCK är adjungerad till styrelsen och föredragande.

Mandatperioden för centrumstyrelsens studentrepresentant är 1 år och gäller från och med 2023-09-01 till och med 2024-09-01. Val av studentrepresentant ska ske inför varje läsår. Studentkårerna och studenterna ansvarar för att utse sina representanter utifrån sina regelverk. 

Senast uppdaterad: 2023-09-25