Om NCK:s webbplats

Webbplatsen drivs av:
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Besöksadress: Akademiska sjukhuset i Uppsala, ingång 17/18
Telefon: 018-611 27 93
E-post: fornamn.efternamn@nck.uu.se

Innehåll och navigering

Webbplatsen innehåller information om mäns våld mot kvinnor och om NCK. Webbplatsens huvudavdelningar når du via menyn.

Offentlighetsprincipen

NCK är en del av Uppsala universitet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att NCK är skyldig att spara alla inkomna uppgifter som är viktiga för myndighetens arbete. Meddelanden som skickas till NCK blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Läs mer på regeringens webbsida om offentlighetsprincipen

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till en kurs eller fyller i ett beställningsformulär via webbplatsen samlar Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) in dina personuppgifter. NCK sparar dina uppgifter för att behandla din anmälan/din beställning och för att kunna göra uppföljningar. 

Läs mer om dataskydd och behandling av personuppgifter vid Uppsala universitet

Länkar

På webbplatsen finns både externa och interna länkar. En länk ser ut så här: Länk till startsidan

En extern länk leder till andra webbplatser. Externa länkar öppnas oftast i ett nytt webbläsarfönster. 

Ladda ned dokument

På webbplatsen finns många dokument att ladda ned. De är oftast i pdf-format. Efter länken markeras pdf-formatet med en liten symbol. 

Lyssna

Du kan få texten på webbplatsen uppläst. För att göra det klickar du på länken Lyssna som finns högst upp i högra hörnet på alla sidor. Du kan välja att lyssna på både text och länkar, bara texten eller bara länkarna.

Anpassa webbplatsen

Du kan själv bestämma storleken på texten. Det gör du i webbläsarens meny. Välj Visa och sedan Textstorlek. Där väljer du mellan alternativen Störst, Större, Mellan, Mindre och Minst.

Standarder

Webbplatsen är byggd i XHTML och Cascading Style Sheets (CSS) enligt W3C-standard.

Synpunkter

Om du har synpunkter på webbplatsen är du välkommen att vända dig till:

Karin Sandell
018-611 98 68
E-postadress skrivs enligt principen fornamn.efternamn@nck.uu.se

Om Uppsala universitets webbplats

Tekniska problem
Kontakta webmaster@uu.se för frågor om webbservern, tillgänglighet och liknande.

Säkerhetsfrågor
Kontakta security@uu.se för rapportering om dataintrång, olämpliga webbsidor, otillbörligt nätutnyttjande och liknande.

Innehåll
Prefekt eller motsvarande ansvarar för information inom sitt verksamhetsområde. För adressuppgifter gällande prefekter vid samtliga institutioner, se Universitetskatalogen.

Information om cookies på Uppsala universitets webbplats
Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till
  • hur cookies kan undvikas. 

På vissa delar av Uppsala universitets webbplats används cookies för att ge användaren tillgång till extra funktioner, t ex webbpost, beställning av material, besöksstatistik samt för att bibehålla inloggningsinformation så att användaren skall kunna surfa i t ex Medarbetarportalen.

Webbläsare kan ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller informeras om att en webbsida innehåller cookies. På grund av den teknik som används på vissa delar av universitetets webbplats fungerar dessa delar av webbplatsen inte utan cookies.

Besöksstatistik
Uppsala universitets webbplats använder analysverktyget Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Syftet är att kunna förbättra innehåll, navigation och struktur på webbplatsen. Analysverktyget använder JavaScript och cookies och den information som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till Google och lagras av dem på servrar i USA. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Man kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren. Genom att använda Uppsala universitets webbplats utan att avböja cookies från tredje part, samtycker du till att Google behandlar dina uppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Om du inte vill att dina besök på Uppsala universitets webbplats ska finnas med i besöksstatistiken kan du installera ett tillägg i din webbläsare så att dina besök på webbplatsen inte syns i Google Analytics

Mer information om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats