Om NCK:s webbplats

Webbplatsen drivs av:
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)
Postadress: Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Besöksadress: Akademiska sjukhuset i Uppsala, ingång 17/18
Telefon: 018-611 27 93
E-post: fornamn.efternamn@nck.uu.se

Innehåll och navigering

Webbplatsen innehåller information om mäns våld mot kvinnor och om NCK. Webbplatsens huvudavdelningar når du via menyn.

Offentlighetsprincipen

NCK är en del av Uppsala universitet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att NCK är skyldig att spara alla inkomna uppgifter som är viktiga för myndighetens arbete. Meddelanden som skickas till NCK blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Läs mer på regeringens webbsida om offentlighetsprincipen

Behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till en kurs eller fyller i ett beställningsformulär via webbplatsen samlar Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) in dina personuppgifter. NCK sparar dina uppgifter för att behandla din anmälan/din beställning och för att kunna göra uppföljningar. 

Läs mer om dataskydd och behandling av personuppgifter vid Uppsala universitet

Synpunkter

Om du har synpunkter på webbplatsen är du välkommen att vända dig till:

Kommunikationsenheten vid NCK
018-611 98 68
E-post: info@nck.uu.se

Uppsala universitets webbplats

Läs mer om personuppgifter, dataskydd, tillgänglighet och kakor på webbsidan om Uppsala universitets webbplats

Senast uppdaterad: 2022-12-20