Sök NCK:s kurser – utbildning om våld gör skillnad

Hos NCK kan du läsa kurser på universitetsnivå om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kurserna riktar sig till dig som är intresserad av kunskapsområdet, student eller yrkesverksam som möter våldsutsatta. Kurserna bidrar till kompetensförsörjning och livslångt lärande som ett led i samhällets arbete för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.   

NCK ger fristående kurser på grund- och avancerad nivå. NCK erbjuder även en tvärprofessionell kurs på grundnivå som är utformad som fortbildning för redan yrkesverksamma, samt tar fram uppdragsutbildningar i samarbete med uppdragsgivare. 
Kontakta oss på utbildning@nck.uu.se

Fristående kurs 7,5 hp, grundnivå

NCK vid Uppsala universitet ger en fristående kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på grundnivå. Kursen ges på halvfart. Du ansöker till kursen via antagning.se. 

Grundkurs: Mäns våld mot kvinnor, grundkurs, 7,5 hp, halvfart

Uppdragsutbildningar

NCK vid Uppsala universitet ger uppdragsutbildning som tas fram i samarbete med uppdragsgivare. En uppdragsutbildning kan vara allt från enstaka föreläsningar till heldagar eller högskolepoängsgivande kurser upp till 15 hp. 

Mer om uppdragsutbildningar

Webbkurs om våld

Webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ger en introduktion till kunskapsområdet. Kursen riktar sig till anställda som i sitt yrke möter kvinnor som utsätts för våld. Men även privatpersoner och andra intresserade kan gå den. Kursen är kostnadsfri. 

Webbsida om Webbkurs om våld
Gå direkt till Webbkurs om våld

Illustration av dataskärm som visar en sida ur webbkursen.

Relaterat

Kunskap om våld obligatoriskt på åtta program

Från och med 1 juli 2018 ändrades högskoleförordningen (1993:100) så att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska införas i examensbeskrivningarna för ett antal utbildningar till yrken som innebär möten med våldsutsatta kvinnor och barn. Det handlar om utbildningar till fysioterapeut, jurist, läkare, psykolog, sjuksköterska, socionom och tandläkare. 2019 ändrades även examensbeskrivningen till tandhygienist. NCK har inom ramen för ett regeringsuppdrag utvecklat en modellkurs för universitetslärare med anledning av förändringen.
NCK:s nyhet: "Nytt uppdrag att utbilda universitetslärare"
NCK:s nyhet: "NCK utvecklar modellkurs för universitetslärare"

Förfrågan och kontakt

En del av utbildningsverksamheten utgörs av utbildningsuppdrag från andra myndigheter och organisationer. NCK planerar utbildningssatsningar och/eller medverkar som föreläsare.

Kontakta oss via e-post: utbildning@nck.uu.se

Studierektor: 
Ulla Albért, 018-611 98 63, 070-67 96 98

Kursadministratör: 
Oskar Svärd, ​018-611 98 66
Viktoria Ahlgren (tjänstledig)

Utbildare och universitetsadjunkter: 
Ivana Bragman, 070-167 99 91, adjunkt
Anette Marklund, 070-167 96 99, utbildare
Susanne Mattsson, 073-469 72 14, adjunkt
Hanna Palhamn Szabó, 070-167 99 92, adjunkt 
Irma Sahlin, vik. adjunkt
Frida Svanberg, 073-469 75 37, adjunkt
Hadil Zainal Kamil, 072-999 92 86, adjunkt

E-postadresser till NCK:s anställda skrivs enligt principen fornamn.efternamn@nck.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-01-24