Sök NCK:s kurser – utbildning om våld gör skillnad

Hos NCK kan du läsa kurser på universitetsnivå om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kurserna riktar sig till dig som är intresserad av kunskapsområdet, student, eller yrkesverksam som möter våldsutsatta. Kurserna bidrar till kompetensförsörjning och livslångt lärande som ett led i samhällets arbete för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.   

NCK ger fristående kurser på grund- och avancerad nivå. NCK erbjuder även en tvärprofessionell kurs på grundnivå som är utformad som fortbildning för redan yrkesverksamma, samt tar fram uppdragsutbildningar i samarbete med uppdragsgivare. 

Fristående kurs 7,5 hp, grundnivå

NCK vid Uppsala universitet ger en fristående kurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på grundnivå. Kursen ges på halvfart. Du ansöker till kursen via antagning.se. 

Grundkurs: Mäns våld mot kvinnor, grundkurs, 7,5 hp, halvfart

Uppdragsutbildningar

NCK vid Uppsala universitet ger uppdragsutbildning som tas fram i samarbete med uppdragsgivare. En uppdragsutbildning kan vara allt från enstaka föreläsningar till heldagar eller högskolepoängsgivande kurser upp till 15 hp. 

Mer om uppdragsutbildningar

NCK-dagarna 2024 – save the date!

NCK-dagarna i Uppsala riktar sig till dig som är yrkesverksam och som möter våldsutsatta i ditt arbete.

NCK-dagarna 6–7 november 2024

Webbkurs om våld

Webbkurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ger en introduktion till kunskapsområdet. Kursen riktar sig till yrkesverksamma som i sitt yrke möter kvinnor som utsatts för våld. Men även privatpersoner och andra intresserade kan gå den. Kursen är kostnadsfri. 

Läs mer om Webbkurs om våld
Gå direkt till Webbkurs om våld

Illustration av dataskärm som visar en sida ur webbkursen.

Förfrågan och kontakt

En del av utbildningsverksamheten utgörs av utbildningsuppdrag från andra myndigheter och organisationer. NCK planerar utbildningssatsningar och/eller medverkar som föreläsare.

Kontakta oss via e-post: utbildning@nck.uu.se

Studierektor:
Anette Marklund, 070-167 96 99

Kursadministratörer: 
Katarina Andersson, 073-469 79 09
Camilla Bergström, 073-469 72 62

Universitetsadjunkter: 
Ulla Albért, 070-167 96 98, adjunkt
Ivana Bragman, (föräldraledig), 070-167 99 91, adjunkt
Anneli Häyrén, 072-713 43 33, adjunkt
Alexandra Lebedeva, 072-999 90 53, adjunkt
Susanne Mattsson, 073-469 72 14, adjunkt
Hanna Palhamn Szabó, 070-167 99 92, adjunkt 
Frida Svanberg, 073-469 75 37, adjunkt
Hadil Zainal Kamil, 072-999 92 86, adjunkt

E-postadresser till NCK:s anställda skrivs enligt principen fornamn.efternamn@nck.uu.se

Senast uppdaterad: 2024-04-02