Att fråga om våldsutsatthet – utbildarkurs för personal inom hälso- och sjukvården 7,5 hp

Det finns i dag vetenskapligt stöd för att våldsutsatthet, framför allt våld i nära relationer, förutom fysiska skador ger avtryck på hälsan under lång tid. För att kunna erbjuda patienten god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen måste man därför fråga om våldsutsatthet som en del i sjukhistorien. 

För att våldsutsatta personer ska kunna identifieras och få ett adekvat omhändertagande och stöd behövs utbildningsinsatser, vilket har efterfrågats av flera landsting. NCK har utvecklat en utbildarkurs riktad till personal inom hälso- och sjukvården. Personer som genomgått kursen ska sedan i sin tur kunna utbilda personal inom de olika verksamheterna.

Kursen ger kunskap om grundläggande aspekter av vuxenpedagogisk teori anpassad för utbildning i att fråga patienter om våldsutsatthet. Med utgångspunkt i hälso- och sjukvårdens ansvar ger kursen även en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor som behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Därmed bidrar den till att fler yrkespersoner kan utbilda om att ställa frågan om våldsutsatthet som ett led i att identifiera våldsutsatta patienter.

Målgrupp: Anställda inom hälso- och sjukvården som kan komma att utbilda personal i att ställa frågor om våldsutsatthet.

Information om när kursen ges uppdateras på denna sida regelbundet.

KursplanMer information:

Marie-Louise Holmström, kursadministratör
E-post: marie-louise.holmstrom@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66

Senast uppdaterad: 2021-10-25