Att utbilda om mäns våld mot kvinnor – utbildarkurs 7,5 hp

Kursen avser att ge kunskap om grundläggande aspekter av vuxenpedagogisk teori anpassad för utbildning inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen avser även att ge en fördjupning inom kunskapsområdet, som behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Kursen bidrar till att fler yrkespersoner kan utbilda om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer vilket leder till att fler yrkespersoner får kunskap. Därmed bidrar kursen till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  

Upplägget bygger på en växling mellan föreläsningar, grupparbeten och olika former av reflektionsövningar. Kunskapsinnehållet varvas, så att målen för utbildningen uppfylls genom en processinriktad undervisning. Som en del av kursexaminationen ingår att genomföra ett utbildningstillfälle inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor, företrädesvis på den egna arbetsplatsen eller annan arbetsplats.

Allmän kursinformation

Målgrupp: För dig som har dokumenterad kunskap inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och som i ditt arbete utbildar eller kommer att utbilda inom ämnet.

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt dokumenterad kunskap om mäns våld mot kvinnor.

För att uppfylla behörighetskravet om dokumenterad kunskap om mäns våld mot kvinnor så krävs till exempel högskolepoäng inom ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer alternativt dokumenterad professionell yrkeserfarenhet med kunskap som motsvarar detta. Behörighetsbedömningen görs av NCK.

Kursen är kostnadsfri med undantag för viss kurslitteratur. I din ansökan bifogar du dokument (anställningsbevis, tjänstgöringsintyg eller liknande) som intygar att du är yrkesutövande i verksamhet som möter våldsutsatta personer och dokument som styrker din grundläggande högskolebehörighet samt dokumenterad kunskap om mäns våld mot kvinnor. Du behöver även ha din arbetsgivarens muntliga medgivande.

Länk till kursplan på uu.se

Kursinformation höstterminen 2023

Undervisning: Kursen ges på halvfart och pågår från 25 september 2023 till och med 3 december 2023. Undervisningen ges i kombination av när- och distansundervisning med tre obligatoriska kurstillfällen. Kurstillfälle ett och tre sker på plats i Uppsala och kurstillfälle två sker digitalt.
Kursen avser ge fördjupad kunskap i form av föreläsningar om våld i HBTQI-personers nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck

Mellan kurstillfällena använder vi Studium, Uppsala universitets webbaserade lärplattform, för redovisning av uppgifter, både i grupp och individuellt. Närvaro vid samtliga kurstillfällen är obligatorisk liksom genomförande av undervisningstillfälle inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor. Utbildningstillfället förbereds under kursens gång.

Datum för kurstillfällena är:
Kurstillfälle 1: 25 - 26 september
Kurstillfälle 2: 25 - 26 oktober
Kurstillfälle 3: 28 november

Mellan v.44 och v.47 ska ett utbildningstillfälle hållas av kursdeltagaren, företrädesvis på den egna arbetsplatsen eller annan arbetsplats, och omfattningen bör vara minst fyra lektionstimmar. Att detta genomförs ansvarar respektive deltagare för.

För att kursen ska genomföras krävs minst 15 deltagare.

Anmälan är nu öppen, fram till och med 20 augusti 2023.
Länk till anmälningsformulär

Kontakt

utbildning@nck.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-06-13