Inställd: Högskolepedagogisk kurs om kunskapsområdet ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” med fokus på sjuksköterskeprogrammen

Nationellt centrum för kvinnofrid ger under hösten 2023 den högskolepedagogiska kursen ”Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer”. Kursen riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid sjuksköterskeprogrammen. 

Kursen är inställd.

Du som arbetar vid sjuksköterskeprogrammen är välkommen att höra av dig till utbildningsansvarig på NCK för möte om utbildningar för högskolelärare. 

De två kursdagarna ger en anpassad introduktion till kunskapsområdet utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv med fokus på sjuksköterskeprogrammen. Kursen tar upp pedagogiska processer, anpassad didaktik och hur en implementering av kursmålet kan ske metodiskt i de aktuella programmen.

Kursen riktar sig till lärare, programansvariga och studierektorer vid sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet samt alla specialistprogram för sjuksköterskor.

Kursinformation:

Kursen omfattar två dagar och planeras att genomföras på plats i Uppsala.  

Kursdagar: 4–5 oktober 2023
Plats: kursen planeras att genomföras på plats i NCK:s lokaler i Uppsala, med reservation för att utbildningen kan komma att genomföras digitalt via Zoom.

Schema
Schema för kursen höstterminen 2023 (pdf)

Anmälan
Anmälan är öppen till och med den 25 september 2023. Observera att anmälan kan komma att stänga tidigare om utbildningen blir fullbokad.

Anmälningsformulär för högskolepedagogisk baskurs med inriktning på sjuksköterskeprogrammen

Förberedelser inför kursen
Deltagarna behöver genomgå Webbkurs om våld innan kursstart för att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll. Webbkurs om våld

Ett bokpaket kommer att skickas till deltagarnas postadress. Både kursen och bokpaketet är kostnadsfria.

Efter att anmälan har stängt skickas ett välkomstbrev med mer information om kursupplägg.

Mer information om ämnesfördjupande temadagar i november och december 2023

Bakgrund

Ett nytt kunskapsmål under rubriken Kunskap och förståelse har under 2018/2019 införts i Högskoleförordningen (1993:100). För examina gällande åtta program; fysioterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, socionomexamen, juristexamen, läkarexamen, psykologexamen, tandhygienist och tandläkarexamen ska studenter visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation.

Regeringen beslutade den 15 mars 2018 att ge Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att ”erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd för lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” (S2018/01831/JÄM(delvis). Uppdraget ska, enligt regeringens beslut, genomföras ”i samverkan med Uppsala universitet där Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) finns samt andra myndigheter som Jämställdhetsmyndigheten bedömer relevanta”.

I samverkan med Jämställdhetsmyndigheten har NCK utvecklat en högskolepedagogisk kurs bestående av en basmodul samt ämnesfördjupande temadagar för universitets- och högskolelärare. Läs nyhet om pilotsatsningen: "NCK utvecklar modellkurs för universitetslärare

Sedan 2022 har NCK även ett digitalt kunskapsstöd i form av Webbstöd för lärosäten. På webbstödet finns metodmaterial för kursdesign, ämnesfördjupande texter om våldsbegrepp, våldsförståelser och pedagogiska texter om att undervisa om våld. Webbstöd för lärosäten

Kontakt:

Ivana Bragman, universitetsadjunkt och projektledare
E-post: ivana.bragman@nck.uu.se
Telefon: 070-167 99 91

Viktoria Ahlgren, kursadministratör
E-post: viktoria.ahlgren@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66

Senast uppdaterad: 2023-09-20