Deltagarna tycker om NCK:s kurser

Porträtt av Kjetil RyggKjetil Rygg, psykiatrisjuksköterska på vårdcentralen Victoria vård och hälsa i Limhamn, Malmö. Gick den tvärvetenskapliga kursen för yrkesverksamma våren 2018:

–  Jag fick ut jättemycket av kursen och det var precis det jag behövde i min roll som psykiatrisjuksköterska. Det viktigaste var nog kunskaperna om normaliseringsprocessen. Jag är ofta den som folk kommer till först när de mår dåligt. Efter utbildningen hos NCK känner jag mig mycket tryggare i mötet med patienterna och kan samtala med dem på ett annat sätt.

Porträtt på Julia KarmitsaJulia Karmitsa, socialsekreterare i relationsvåldsteamet vid Spånga-Tensta socialförvaltning. Gick den tvärprofessionella kursen våren 2017, utbildarkursen hösten 2018:

– Det som var så bra med den tvärprofessionella kursen var att man fick träffa andra professioner och fick en större förståelse för deras arbetsområde och handlingsutrymme. Det tror jag är väldigt viktigt för samverkan på längre sikt. På utbildarkursen har vi fått tänka runt den pedagogiska situationen, allt från möblemang, antal deltagare till hur upplevelsen ska bli så bra som möjligt så att folk håller sig vakna genom en hel utbildning.

Porträtt på Git AxnemonGit Axnemon, sektionschef vid Arbetsförmedlingen i Skövde. Gick den tvärprofessionella kursen våren 2018:

– Utbildningen och dialogerna med övriga deltagare har gett mig en större insikt och förståelse för hur komplext ämnet är. Och att det som professionell är oerhört viktigt att man är ödmjuk inför ämnet och de individer man möter i sitt arbete. Kunskaperna jag fått kommer till användning nu när vi bygger en intern utbildning för Arbetsförmedlingens personal. Syftet är att sprida kunskapen inom vår organisation.

Porträtt på Helena PalmHelena Palm, barnmorska vid gynekologi och sex- och samlevnadsmottagningen vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Gick den tvärprofessionella kursen hösten 2017, utbildarkursen hösten 2018:

– Den tvärprofessionella kursen var väldigt grundläggande och otroligt bred. Den tog verkligen upp alla aspekter man kan tänka sig av våldsutsatthet och för mig som nybörjare var det perfekt. Jag har med mig de här nya kunskaperna hela tiden i mitt arbete. Nu när jag går utbildarkursen funderar jag mycket på hur jag ska få andra att fråga om våld. Det vill jag jobba mer med.

Porträtt på Heidi MelbyeHeidi Melbye, specialistsocionom från Karlskrona kommun. Gick den tvärprofessionella kursen för yrkesverksamma hösten 2017 och utbildarkursen hösten 2018:

– Kurserna har fått mig att lyfta blicken och gett mig jättemycket ny kunskap. Det blir mer av en röd tråd när det gäller komplexiteten, alla olika aspekter av vem det är som drabbas av våld och hur det hänger ihop. Utbildarkursen har även gett mig helt nya insikter i pedagogik och vuxnas lärande som jag inte haft någon kännedom om tidigare.