Information till studenter

Kurserna "Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7,5 hp" och "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus särskild sårbarhet 15 hp" ges vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Kurserna kommer under våren 2022 att hållas digitalt, du behöver alltså inte vara på plats i Uppsala för att genomföra kurserna. Notera dock att flertalet digitala moment är obligatoriska. 

Information till antagna
Du registrerar dig själv på kurserna i Ladok för studenter. 

Registreringen är öppen 2021-12-09 – 2022-01-12.

Registrera dig i Ladok för studenter

Information till villkorligt antagna
Är du villkorligt antagen till kursen "Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus särskild sårbarhet" måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Skicka ett mejl till utbildning@nck.uu.se för att styrka din behörighet så snart som möjligt och allra senast den 9 januari 2022. På ditt antagningsbesked ser du om du är antagen med villkor.

Återkoppling på din behörighet kan du förvänta dig från och med 10 januari 2022.

Information till reserver
Om du är placerad som reserv kommer vi att kontakta dig om du kan erbjudas en plats. Reservantagningen sker från 13 januari 2022 fram till kursstart. Om du blir erbjuden en plats som reserv måste du svara inom två dygn. Se därför till att dina kontaktuppgifter är korrekta på ditt konto på antagning.se så att vi snabbt kan få tag på dig. Håll även koll på din skräpkorg i din mejl om viktiga meddelanden har hamnat där.

Information i Studium
När du är registrerad hittar du mer information om kurserna i Studium:

Länk till Studium: Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7,5 hp VT 2022

Länk till Studium: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet 15 hp VT 2022

Kontaktinformation och support NCK
E-post: utbildning@nck.uu.se
Webb: Utbildning vid NCK

Senast uppdaterad: 2022-01-10