Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart

Kursen ger grundläggande kunskap inom ämnet mäns våld mot kvinnor, för yrkesverksamma med praktisk erfarenhet av att möta våldsutsatta. Ämnet behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Allmän kursinformation

Kursbeskrivning: Kursen ger kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar även den särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet mäns våld mot kvinnor utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter. Som en del i kursen ingår även att urskilja värderingar och attityder till mäns våld mot kvinnor i relation till vetenskaplig forskning och föra en kritisk diskussion. 

Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner för att bättre kunna upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Målgrupp: Yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma att möta brottsoffer och förövare, alternativt arbetar övergripande med detta område, exempelvis inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, rättsväsendet och andra myndigheter eller idéburna organisationer.

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt arbetsgivarens muntliga medgivande krävs.

Kursen är kostnadsfri med undantag för viss kurslitteratur. I din ansökan bifogar du ett dokument (anställningsbevis, tjänstgöringsintyg eller liknande) som intygar att du är yrkesutövande i verksamhet som möter våldsutsatta personer samt dokument som styrker din grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg eller motsvarande alternativt diplom från universitet.

Kursplan: Kursplan för kursen Mäns våld mot kvinnor – tvärprofessionell kurs för yrkesverksamma, 15 hp, halvfart

Kursinformation för höstterminen 2024

Undervisning: Kursen som ges på halvfart pågår från 4 september 2024 till och med 19 januari 2025. Undervisningen sker i form av fyra kurstillfällen, varav tre är på plats och ett är på distans, samt distansundervisning mellan kurstillfällena.

Mellan kurstillfällena använder vi Studium, Uppsala universitets webbaserade lärplattform, för redovisning av uppgifter, både i grupp och individuellt. Närvaro vid samtliga kurstillfällen är obligatorisk liksom inlämning av alla hemuppgifter.

Datum för kurstillfällen: 
4-5 september
2-3 okt
24-25 okt (digitalt)
26 november

Obs att datumen är preliminära. 

Ansök till kursen: Länk till ansökningsformulär

Ansökan är öppen till och med 31 maj 2024.

Kontakt

E-post: utbildning@nck.uu.se
Telefon: 073-469 73 02

Antagningen steg för steg

Senast uppdaterad: 2024-03-18