Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7,5 hp, halvfart

Kursen ger grundläggande kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ämnet mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Allmän kursinformation

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor för att ge bättre förutsättningar att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Målgrupp: För dig som vill ha grundläggande kunskap om våld. Kursen riktar sig till dig som vill bli bättre på att upptäcka, omhänderta och ge stöd till våldsutsatta samt att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kursen är kostnadsfri med undantag för viss kurslitteratur. 

Kursplan: Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7 hp, halvfart

KURSINFORMATION höstterminen 2022

Undervisning: Undervisningen sker via digitala undervisningsplattformar (genom föreläsningar, seminarier, samt skriftliga och muntliga uppgifter). Då behöver du alltså inte vara på plats i Uppsala för att delta i undervisningen. Kursen ges på halvfart varje termin. 
Mer information om kursen hittar du här

Ansökan: Sker genom Högskoleverkets portal www.antagning.se. Webbansökan öppnar 15 mars och stänger 19 april 2022.

Kursregistrering: Registreringen är öppen från 28 juli till och med 24 augusti 2022.

Kontakt:

E-post: utbildning@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66

Antagningen steg för steg

Illustration på hur antagningen går till i ett flöde med rutor och pilar.

Senast uppdaterad: 2022-06-17