Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7,5 hp, halvfart

Kursen ger grundläggande kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ämnet mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Allmän kursinformation

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor för att ge bättre förutsättningar att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Målgrupp: För dig som vill ha grundläggande kunskap om våld. Kursen riktar sig till dig som vill bli bättre på att upptäcka, omhänderta och ge stöd till våldsutsatta samt att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Kursen är kostnadsfri med undantag för viss kurslitteratur. 

Kursplan: Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7 hp, halvfart

Anmälan: Sök kursen på antagning.se

Sista ansökningsdag 16 oktober 

Information till antagna, vårterminen 2024

Du registrerar dig själv på kursen i Ladok för studenter. Registreringen är öppen 19 december 2023 till och med 8 januari 2024.

Kursen kommer att hållas digitalt, du behöver alltså inte vara på plats i Uppsala för att genomföra kursen. Notera dock att flertalet digitala moment är obligatoriska.

Information till reserver

Om du är placerad som reserv kommer vi att kontakta dig om du kan erbjudas en plats. Reservantagningen sker från 9 januari fram till kursstart. Om du blir erbjuden en plats som reserv måste du svara inom två dygn. Se därför till att dina kontaktuppgifter är korrekta på ditt konto på antagning.se så att vi snabbt kan få tag på dig. Håll även koll på din skräpkorg i din mail om viktiga meddelanden har hamnat där.

Information i Studium

Mer information om kursen hittar du i Studium:

Antagningen steg för steg

Senast uppdaterad: 2023-10-06