Mäns våld mot kvinnor, grundkurs 7,5 hp

Kursen ger grundläggande kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor behandlas ur ett jämställdhetsperspektiv, utifrån internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Kursen syftar till att öka kompetensen hos blivande yrkespersoner så att de blir bättre på att upptäcka våldsutsatta, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer, samt arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Därmed bidrar den till att stärka skyddet för våldsutsatta, främja insatser riktade till förövarna och för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Allmän kursinformation

Ansvarig enhet: Nationellt centrum för kvinnofrid i samarbete med Institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 3PE122

Behörighet: Grundläggande behörighet

Kursen ges varje termin.

Kursinformation VT 2022

Kursen ges på halvfart vecka 03–12, tisdagar kl. 17.15 – 19.15/19.45 med start tisdag 18 januari. Mer information om kursen hittar du här

Ansökan: Sker genom Högskoleverkets portal www.antagning.se. Webbansökan är öppen fram till 15 oktober.

Kursregistrering: Registreringen är öppen från 17 december 2021 till 17 januari 2022.

Undervisning: Under vårterminen 2022 kommer undervisningen ske företrädesvis via digitala undervisningsplattformar (genom föreläsningar, seminarier, samt skriftliga och muntliga uppgifter). Då behöver du alltså inte vara på plats i Uppsala för att delta i undervisningen.

Kontakt:

E-post: utbildning@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66

Senast uppdaterad: 2021-09-29