Mäns våld mot kvinnor med fokus på särskild sårbarhet, inriktning socialt arbete, 7,5. Halvfart

Kursen avser att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor ur ett tvärvetenskapligt och intersektionellt perspektiv. Den fokuserar på den särskilda sårbarhet som våldsutsatta kan befinna sig i. Ämnet mäns våld mot kvinnor utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Kursen syftar till att öka kompetensen hos yrkespersoner för att bli bättre på att upptäcka våldsutsatta personer som befinner sig i en särskilt sårbar position, ge ett bra bemötande och omhändertagande av våldsutsatta personer utifrån individuella behov, samt att arbeta förebyggande mot våld i nära relation. Kursen syftar vidare till en ökad kompetens för ett förändringsarbete som befrämjar arbetet för våldsutsatta personer som befinner sig i en särskilt sårbar position.

Därmed bidrar den till att stärka skydd för och omhändertagande av våldsutsatta personer i särskilt sårbar position, befrämja insatser riktade till förövarna och till att mäns våld mot kvinnor upphör.

Allmän kursinformation

Målgrupp: Målgrupp är personal på kommunal nivå som arbetar strategiskt med mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer.

Behörighet: Grundläggande behörighet för högskolestudier samt erfarenhet av att arbeta med personer utsatta för våld i nära relationer.

Kursen är en uppdragsutbildning som ges på förfrågan av myndigheter.


Mer information:

Oskar Svärd, ​vik. kursadministratör
E-post: oskar.svard@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66

Senast uppdaterad: 2022-03-04