Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet, 15 hp, halvfart

Kursen ger fördjupad kunskap och förutsätter utbildning på grundnivå. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Allmän kursinformation

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet. Kursen ska ge förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågeställningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den syftar även till att ge fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom verksamheter som möter våldsutsatta personer.

Kursen bidrar därmed till att stärka arbetet med skydd för och omhändertagande av våldsutsatta personer i särskild sårbar position, förebyggande åtgärder inklusive insatser riktat mot förövarna vilket sammantaget bidrar till att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på sikt upphör.

Målgrupp: För dig som har en grundläggande kunskap i Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och vill ha fördjupad kunskap inom ämnet med fokus på särskild sårbarhet och tillämpning av teori och metoder.

Behörighet: 120 hp i ett medicinskt, folkhälsovetenskapligt, religionsvetenskapligt, historiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt ämne inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. 

KursplanMäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet, 15 hp, halvfart

KURSINFORMATION VÅRTERMINEN 2023

Undervisning: Kursen som ges på halvfart kommer att genomföras via digitala undervisningsplattformar (föreläsningar och seminarier). Du behöver alltså inte vara på plats i Uppsala för att delta i undervisningen. Kursen ges på halvfart varje termin. 
Mer information om kursen hittar du här

Ansökan: Sker genom Högskoleverkets portal www.antagning.se.

Kursregistrering: Registreringen är öppen från 15 december till och med 11 januari 2023.

Kontakt:

E-post: utbildning@nck.uu.se
Telefon: 018-611 98 66

Antagningen steg för steg

schematisk uppställning av antagningsprocessen.

Senast uppdaterad: 2022-11-08