Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet, 15 hp, halvfart

Kursen ger fördjupad kunskap och förutsätter utbildning på grundnivå. Kursen har ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer utgår från ett jämställdhetsperspektiv, grundat på internationella överenskommelser och mänskliga rättigheter.

Allmän kursinformation

Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge kunskap i ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet. Kursen ska ge förmåga att självständigt, sakligt och kritiskt arbeta med frågeställningar om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Den syftar även till att ge fördjupade kunskaper om och förmåga att tillämpa relevanta teoribildningar och metoder inom verksamheter som möter våldsutsatta personer.

Kursen bidrar därmed till att stärka arbetet med skydd för och omhändertagande av våldsutsatta personer i särskild sårbar position, förebyggande åtgärder inklusive insatser riktat mot förövarna vilket sammantaget bidrar till att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på sikt upphör.

Målgrupp: För dig som har en grundläggande kunskap i Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och vill ha fördjupad kunskap inom ämnet med fokus på särskild sårbarhet och tillämpning av teori och metoder.

Behörighet: 120 hp i ett medicinskt, folkhälsovetenskapligt, religionsvetenskapligt, historiskt-filosofiskt, samhällsvetenskapligt eller juridiskt ämne inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå. 

KursplanMäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet, 15 hp, halvfart

Anmälan: Sök kursen på antagning.se

Sista ansökningsdag är 16 oktober

Information till antagna, vårterminen 2024

Du registrerar dig själv på kursen i Ladok för studenter. Registreringen är öppen 19 december 2023 till och med 8 januari 2024.

Kursen kommer att hållas digitalt, du behöver alltså inte vara på plats i Uppsala för att genomföra kursen. Notera dock att flertalet digitala moment är obligatoriska.

Information till villkorligt antagna

Är du villkorligt antagen till kursen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Maila dokument till utbildning@nck.uu.se för att styrka din behörighet så snart som möjligt och allra senast den 8 januari 2024. På ditt antagningsbesked ser du om du är antagen med villkor.

Information till reserver

Om du är placerad som reserv kommer vi att kontakta dig om du kan erbjudas en plats. Reservantagningen sker från 9 januari 2024 fram till kursstart. Om du blir erbjuden en plats som reserv måste du svara inom två dygn. Se därför till att dina kontaktuppgifter är korrekta på ditt konto på antagning.se så att vi snabbt kan få tag på dig. Håll även koll på din skräpkorg i din mail om viktiga meddelanden har hamnat där.

Information i Studium

Mer information om kursen hittar du i Studium:

Studium: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med fokus på särskild sårbarhet, 15 hp

Kontakt:

E-post: utbildning@nck.uu.se
Telefon: 070-425 02 67

Antagningen steg för steg

Senast uppdaterad: 2023-10-06