Många deltagare på NCK-dagar för yrkesverksamma

30 september och 1 oktober arrangerade NCK för första gången de digitala NCK-dagarna för yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete. De innehöll både en introduktion till kunskapsområdet och fördjupning inom vissa ämnen där forskare delade med sig av sin kunskap.

De nära 200 deltagarna fick bland annat lära sig mer om våld i ungas nära relationer, vad det nya barnfridsbrottet innebär och vikten av rätt bemötande när våldsutsatta söker hjälp. Dessutom fick deltagarna en chans att utbyta erfarenheter genom gruppdiskussioner. 

NCK-dagarna sändes live från Humanistiska teatern vid Uppsala universitet. 

"En chans för yrkesverksamma att ta del av ny forskning"

Introduktion och ny forskning

Live-sändningen i Humanistiska teatern med röd interiör i Uppsala

NCK-dagarna introducerade samt gav ny kunskap inom kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer för yrkesverksamma. Flera nya forskningsresultat presenterades under dagarna. Däribland om vikten av rätt bemötande när våldsutsatta söker hjälp och om existentiell och social ensamhet bland kvinnor utsatta för våld.

Nyhet om NCK-dagarnas föreläsningar

Senast uppdaterad: 2021-10-22