Konferensens dag 2

Ta del av föreläsarnas presentationer, publikationer samt annat material som rör respektive forskare. 

Nicole Ovesen med långt ljust hår och stickad grå kofta.Våld i lesbiska och queera relationer – hjälp, stöd och bemötande
Nicole Ovesen, fil.dr. i genusvetenskap vid Uppsala universitet


Minoo Alinia med svart lockigt hår, glasögon och svart kavaj.Socialt arbete i storstaden – etnisk särbehandling och andra utmaningar
Minoo Alinia, docent i sociologi och lektor vid Uppsala universitet


Monica Burman som har kort ljust hår och svart stickad kofta.Våld mot samiska kvinnor – kartläggning och analys av kunskapsläget och behovet av insatser
Monica Burman, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet

Filmad föreläsning av Monica BurmanVåld i ungas nära relationer
Sibel Korkmaz, fil.dr. i sociologi vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 2021-10-26