NCK-dagarna 2024 – save the date!

Nu pågår planeringen av årets NCK-dagar. NCK-dagarna anordnas varje år av Nationellt centrum för kvinnofrid och riktar sig till yrkesverksamma som möter våldsutsatta i sitt arbete.

Dagarna innehåller både en introduktion till kunskapsområdet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, och fördjupning inom vissa ämnen. Runt tvåhundra deltagare samlas och tar del av kunskap förmedlad av forskare, lärare, experter och andra yrkesverksamma.

NCK-dagarna är kostnadsfria.

Program 2024

Program för NCK-dagarna 2024 (pdf)

Tid, plats och anmälan

Datum: onsdag 6 november – torsdag 7 november 2024
Lokal: Ihresalen, Engelska Parken, Uppsala

Anmälan till NCK-dagarna 2024

Anmälan öppnar hösten 2024.

Senast uppdaterad: 2024-05-13