Uppdragsutbildningar

En uppdragsutbildning kan vara allt från enstaka föreläsningar till heldagar eller högskolepoängsgivande kurser upp till 15 hp. NCK har gett kurser på uppdrag av bland andra länsstyrelser, Polismyndigheten, Migrationsverket med flera. 

För mer information, kontakta utbildning@nck.uu.se
Du kan även kontakta studierektor Anette Marklund, anette.marklund@nck.uu.se.

Flera grupper med kursdeltagare som sitter och diskuterar i en lärmiljö.

Senast uppdaterad: 2024-03-06